Våra tjänster

Projektledare

Gustaf Vasa församlings Fastighetssamverkan Norr AB, FSN AB.
FSN är en kyrklig verksamhet som i tio år bedrivit byggprojektledning och fastighetsförvaltning som en internkonsultorganisation åt lokala enheter (församlingar och pastorat) inom Svenska kyrkan i stor Stockholm. Från 1/7-2018 kommer verksamheten bolagiseras i form av aktiebolag. Bolaget kommer vara ägt av enheter inom Svenska kyrkan. Verksamheten är expanderande och i behov av ett flertal nyrekryteringar.

FSNs verksamhet är inriktat på professionell, långsiktig, antikvariskt inriktad, förvaltning och byggprojektledning av såväl kulturskyddade kyrkor som fastigheter med kommersiella lokaler och bostäder.
För närvarande består FSN av 10 personer och tillhandahåller konsulttjänster åt 15 av Stockholms församlingar och pastorat. Arbetsprocesserna är under utveckling eftersom verksamheten växer och en del av arbetet består därför av uppbyggnad och metodutveckling av kyrkans projektprocess, fastighetsorganisation och – system. FSNs kontorslokaler ligger på Kammakargatan i Stockholms innerstad.

 

Aktuell tjänst/-er
Projektledare

 • Tjänsten är på heltid och i form av provanställning 6 månader.
 • Tillträde enligt överenskommelse.
 • Tjänsten är underställd VD tillika fastighetschef.

Tjänsten innebär att projektleda byggprojekt huvudsakligen i kyrkor och församlingshus som restaureras, renoveras och byggs om. Projektstorleken varierar mellan 20-150 mkr.
Svenska kyrkan eftersträvar en jämn könsfördelning i alla verksamheter och ser därför gärna kvinnor som sökande.

 

Dina arbetsuppgifter

Som projektledare är du även i projekten underställd fastighetschefen som fungerar som ytterst ansvarig projektchef och ombud, för alla större projekt inom FSN. Du har likväl ett stort eget ansvar och driver i praktiken projekten i hög grad självständigt.
Projektledaren har alltså att planera, upphandla och genomföra renoverings-, restaurerings- och ombyggnadsprojekt från förstudie till slutbesiktning i samverkan med kund (dvs Svenska kyrkans församlingar och pastorat) och tillsynsmyndigheter.

 

Projektledaren har att

 • Genomföra upphandlingar/avrop av konsulter och entreprenörer.
 • Genomföra förstudier och ansöka om statlig kyrkoantikvariskersättning, bygglov och tillstånd enligt kulturmiljölagen.
 • Leda fortsatt projektering, i alla dess faser, projekteringsledare inhyrs underställd projektledaren vid större projekt.
 • Leda byggprojektet gentemot entreprenör, byggledare inhyrs underställd projektledaren vid större projekt.
 • Medverka och föra talan vid slutbesiktningar.
 • Ansvara för överlämning till kundförsamling och dess verksamhet.
 • Ansvara för tids-, kostnadsstyrning i projekten inklusive kostnadsregleringar med konsulter och entreprenörer.
 • Ansvara för kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöarbetet i projekten.
 • Medverka i utvecklingen av FSNs processer, rutiner och mallar.
 • Rapportering till projektchef och uppdragsgivande församling.

 

Din profil


 • Arbetet vid FSN är baserat på hög grad av egen initiativförmåga med god byggnadsteknisk och/eller antikvarisk kompetens samt vana vid kundkontakter.
 • Du är civil- eller högskoleingenjör med inriktning mot bygg eller fastighet, eller har annan väl dokumenterad erfarenhet/kompetensutveckling.
 • Du har erfarenhet av att upphandla och leda större byggprojekt som beställare, konsult eller entreprenör.
 • Du har några års erfarenhet som projektledare eller liknande arbete och har goda kunskaper i entreprenadjuridik.
 • Det är meriterande om du har stor erfarenhet av ROT-projekt och då speciellt byggprojekt i kulturhistoriskt värdefulla fastigheter och miljöer.
 • Det är meriterande om du är kontrollansvarig enligt PBL och BAS P.

 

Våra uppdragsgivare är församlingar och deras kyrkoråd i Storstockholm vilket innebär att erfarenheter från att vara föredragande för liknande organisationer är meriterande (som politiska församlingar i landsting, kommun eller medlemssammanslutningar som t.ex. bostadsrättsföreningar).

Medlemskap i Svenska kyrkan är meriterande för denna tjänst.
B-körkort krävs.

 

Vad vi erbjuder dig

FSN är en organisation med hög kompetensnivå. Tillsammans har vi en gedigen erfarenhet från såväl kulturhistoriska byggnaders speciella krav till kommersiella fastigheter med affärsmässighet och hyresgäster.

FSN är en organisation i utveckling och expansion. Vi erbjuder därför en rörlig, dynamisk miljö med varierande arbetsuppgifter.

FSN är en arbetsplats med tydlig ledning, tydliga ansvarområden och mål. Du har inom de givna ramarna stor frihet och förväntas vara självgående och därmed axla ett stort individuellt ansvar.

Det finns goda möjligheter till kompetensutveckling/-utbildning och flexibla arbetstider.

Ansökan ska vara oss tillhanda senast 31 mars 2018 via epost.

 
Vid ansökan kommer dina personuppgifter behandlas och sparas enligt SvKB 2003:1, 9 kap. 5§ och arkiv- och personuppgiftslagen (PUL).  Alla dina uppgifter sparas i församlingens diarium och gallras efter 2 år. Genom din ansökan samtycker du till behandlingen. Din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen.

 
Upplysningar om tjänsten samt ansökan skickas till
Sven Löfvenberg
Gustaf Vasa församling
Fastighetssamverkan Norr
Mobil: 070-770 85 63
Skicka e-post till Sven Löfvenberg


Webbyrå: Brandson AB i Stockholm