Våra tjänster

Projektchef

Bygg – Huvudkontor, Västerås

”Mimer står inför stora utmaningar i både nyproduktion och ombyggnad. Vi är med och utvecklar hela staden och i vår nyproduktion jobbar vi för närvarande med ca 2500 bostäder i olika skeden i en mängd spännande projekt. Nu söker vi en projektchef med inriktning nyproduktion. Du ska ha höga ambitioner och starkt driv som kan leda byggprojekten och vår interna process från tidiga skeden fram till färdig produktion.”

Närmaste chef: Byggchef
Organisatorisk tillhörighet: Bygg
Upprättad, datum: 2018-01-10

Ansvar och befogenheter:

Som projektchef ansvarar du övergripande för Mimers projekt samtidigt som du parallellt leder processarbetet och även fungerar som projektledare i större projekt. Du har ett övergripande ansvar för att Mimers projekt drivs inom bestämda tids-, kvalitets-och kostnadsramar, samt säkerställa att Fastighets förväntningar uppfylls. Rollen innebär även att leda arbetet med att säkerställa att projekten genomförs med högsta möjliga produktivitet. Du arbetar självständigt men samarbetar också nära med våra avdelningar inom Drift och Fastighet. Du ansvarar för Mimers projekt från projektering och upphandling till genomförande och uppföljning, självklart tillsammans med övriga projektledare. Ansvaret gäller både tid, teknik, lagkrav, miljö, energi, ekonomi och kundrelationer. Allt detta i överensstämmelse med Mimers värderingar, policys, lagar och avtal.

Huvudsakliga arbetsuppgifter:

 • Sammanhållande kring planering och projektuppföljning
 • Ansvar för utvecklingen av byggprocesserna
 • Ta fram och presentera underlag, för projekt, till styrelsen
 • Kontakter med kommun och andra aktörer
 • Genomföra upphandlingar av konsulter och entreprenörer och samordning av deras arbete
 • Genomförande av entreprenader i olika former, samverkan i ”partnering”
 • Du driver större projekt från projektering, upphandling till genomförande och uppföljning
 • Tydlig överlämning till Fastighet

PROFIL

Utbildning:

 • Relevant högskoleutbildning eller motsvarande

Kompetens och yrkeserfarenhet:

 • Minst 3 års erfarenhet inom branschen med inriktning på projektledning så du kan byggprocessen och nyckelaktiviteterna i de olika faserna.
 • Dokumenterade ledaregenskaper
 • Goda kunskaper i entreprenadjuridik
 • B-körkort
 • Svenska och engelska i tal och skrift samt goda kunskaper i Officepaketet
 • Meriterande med sakkunskap kring energieffektivisering och offentlig upphandling

Personliga egenskaper

Ledarskapsförmåga, leder, motiverar och förser andra med befogenheter som krävs för att effektivt nå gemensamma mål. Samordnar grupper och blir en referenspunkt för andra. Skapar engagemang och delaktighet

Strukturerad, Planerar, organiserar och prioriterar arbetet på ett effektivt sätt. Sätter upp och håller tidsramar

Samarbetsförmåga, arbetar bra tillsammans med andra människor. Relaterar till dem på ett lyhört och smidigt sätt. Lyssnar, kommunicerar och löser konflikter på ett konstruktivt sätt.

Affärsmässighet, förstår och tillämpar affärsmässiga principer. Fokuserar på kostnader, intäkter och effektivitet ur ett ekonomiskt perspektiv.

Kvalitetsmedveten, är noggrann och väl medveten om mål och kvalitetsstandard. Lägger ned stor vikt att man lever upp till dessa.

Sista ansökningsdag 28/2-2018, vi hanterar ansökningar fortlöpande.


Webbyrå: Brandson AB i Stockholm