Våra tjänster

Magdalena Dawidson, HR-specialist, Familjebostäder i Göteborg AB

Magdalena Dawidson, HR-specialist, Familjebostäder i Göteborg AB

Viktigt att skapa en ”snackis” om branschen

Det är viktigt att fastighetsbranschen börjar informera redan på mellan- och högstadiet för att unga människor ska få upp ögonen för de möjligheter som finns. För att nå ut kan det behövas allt från speciella appar till inslag på Youtube-kanaler. Det menar Magdalena Dawidson som är HR-specialist på Familjebostäder.

Vilka vägar ser du för att råda bot på kompetensbristen i fastighetsbranschen?
Generellt sett rekommenderar jag att de i branschen som arbetar med de här frågorna sätter upp en långsiktig strategi eller plan med aktiviteter på både kort och lång sikt. Både brett och djupt. Helst målgruppsanpassat. En framgångsfaktor är att samverka inom branschen, jobba från flera håll så att hela branschen är aktiv för att informera ungdomar och skolor om våra anställnings- och kompetensbehov. Det är bra att jobba på olika sätt när man rekryterar. Sedan måste vi som bransch ”våga” släppa in personer med olika typer av bakgrund.

Hur arbetar ni för att locka rätt kompetens?
Vår erfarenhet är att man behöver vara ute i tidiga åldrar för att nå fram med sitt budskap. Inom vår koncern har vi nu valt att arbeta med årskurs 4-9. Bland annat har vi inom projektet lanserat en spel-app som finns tillgänglig på Appstore och Google Play under namnet ”Fastighetslabbet”. Fastighetslabbet är en lokal där vi välkomnar klasser till ett upplevelsebaserat, spännande, roligt och utvecklande besök hos oss som ger en helhetsbild av branschen som potentiell framtida arbetsgivare. http://framtidensfastighetslabb.se/

Hur når man fram med sitt budskap?
Det gäller att synas och höras på olika sätt så att man uppmärksammas av den breda massan. Vi tror att man måste skapa en ”snackis” kring branschen på något sätt. Här kan man vara hur kreativ och galen som helst om man vill och vågar, allt från reklam i TV eller på bio, till TV-serier, poddar, Youtube-kanaler och så vidare. Vi genomförde själva en bioreklam för tre år sedan inför gymnasievalet, med uppmaningen att söka VF-programmet. Det gav ett direkt genomslag på antal sökande till Fastighetsinriktningen på programmet. Det är också A och O att marknadsföra branschen och dess yrken på olika sätt. Vi behöver finnas där målgrupperna finns, till exempel genom att öka aktiviteten via sociala medier. Ett aktivt samarbete med gymnasieskola och andra utbildningsarrangörer är också framgångsfaktorer.

Vad finns det för goda argument för att söka sig till branschen?
Vi verkar i en spännande bransch som rör oss inom många olika sektorer; bostäder, samhällsbyggnad, service, bygg och så vidare. Detta är både till vår fördel och nackdel. Det kan vara svårt att på ett tydligt och stringent sätt nå ut med allt bra, spännande, innovativt och utvecklande vi gör varje dag, året om. Samtidigt är det så att när vi lyckas så kommer många kunna relatera till och tilltalas av vår bransch. Vi satsar även på att ta emot praktikanter och erbjuda sommarjobb. Men det är också viktigt att vi tänker på att göra jobben kul, intressanta och givande så att ungdomarna får en go känsla med sig när de ska välja utbildning och yrke i framtiden.

Kan du nämna en lyckad utbildningsinsats?
För 4 år sedan startade vi en ettårig komvuxutbildning för att utbilda Fastighetsvärdar. En av våra stora yrkesgrupper. Intresset har varit stort och sökandetrycket har varit mycket högt. Det är fortfarande den utbildning hos GRVUX som är den mest sökta genom tiderna. Det ledde bland annat till att människor med livserfarenhet och olika typer av bakgrund började studera, vilket är av stort värde för yrken hos oss.

Tycker ni att ni lyckas locka rätt personer?
Vi har ett jobb att göra med att få fler att se vilken attraktiv bransch vi är och även stärka våra arbetsgivarevarumärken. Det jobbet har vi startat, men det är ett långsiktigt arbete och det behövs gemensamma krafter och insatser för att lyckas. Vi hittar oftast rätt personer, men rekryteringsprocesserna är längre än de var för några år sedan, och det gäller främst inom de tekniska yrkena. Dessutom så är det många som känner sig kallade till yrken inom förvaltningen i fastighetsbranschen som underskattar kompetenskraven. Här behöver vi också bli tydligare, och informera bättre om vad som krävs för att kunna bli exempelvis fastighetsvärd. Vi får ofta många ansökningar till den yrkesgruppen, men inte alltid personer med relevant utbildning och erfarenhet.
Viktor Lindevall
Daniel Bergstrand


Webbyrå: Brandson AB i Stockholm