Våra tjänster

Växande trend att söka jobb på sociala medier

Allt fler rekryteringsföretag använder sig av sociala medier när de letar nya talanger. Samma trend gäller för arbetssökande. Fastighetsjobb har talat sociala medier och rekrytering med Jenny Vigren, marknadsansvarig och rekryterare på rekryteringsföretaget roi:recruit.

Att använda sociala medier i samband med rekrytering har blivit allt vanligare, något som har skett i takt med att de sociala kanalerna blivit en naturlig del i mångas vardagsliv, berättar Jenny Vigren. Tittar man på trendutvecklingen visar kontinuerliga rapporter på att professionella nätverk som LinkedIn växer stadigt och på att allt fler använder sina LinkedInprofiler när de söker nytt arbete. Och där de arbetssökande finns, där återfinns även rekryteringsföretagen.

Olika kanaler har olika användningsområden
De flesta svenska arbetsgivare och rekryteringsföretag är i dag aktiva på sociala medier som Facebook, Twitter och LinkedIn, då det är där flest användare finns. Hur rekryterare väljer att använda sig av de olika digitala kanalerna skiljer sig dock åt, något som har att göra med de olika kanalernas funktioner. LinkedIn, menar Jenny Vigren, används primärt av företag för att leta upp kvalificerade kandidater och för att lägga upp jobbannonser och av privatpersoner för att hitta lediga tjänster, medan Facebook och Twitter ofta används för att få spridning av annonsen och företagets rekryteringsbehov.

Privatpersoner söker jobb på sociala medier
Trots de sociala mediernas ökade användningsområde slår de inte ut de etablerade jobbsökarkanalerna.
– De traditionella jobbsökarsidorna är fortfarande störst i Sverige och är de främsta kanalerna för privatpersoner när de söker jobb.
Jenny Vigren poängterar dock att det är viktigt att framhäva att privatpersoner sällan använder sig av enbart en kanal när de söker jobb. En sak är dock säkert, poängterar Jenny Vigren, och det är att det kommer att bli lättare för kandidater att söka arbete i framtiden med hjälp av sociala medier. En trend som sannolikt kommer att följas av rekryteringsföretagen.

 


Webbyrå: Brandson AB i Stockholm