Våra tjänster

bengt_jildmalm

Unikt initiativ säkrar medarbetare med rätt kompetens

Fastighetsbranschens centrum för utbildning och rekrytering (FABUR), kan konstatera att initiativet som påbörjades för drygt ett år sedan nu bär frukt. Den ideella föreningens start av yrkesutbildningar för att säkra medarbetare med rätt kompetens i branschen får enbart positivt gensvar.

I december förra året startades två nya yrkeshögskoleutbildningar vid Fastighetsakademin, en skola som ägs av FABUR. Bengt Jildmalm sitter i styrelsen och är en av initiativtagarna till FABUR. Han konstaterar att YH-utbildningarna går väldigt bra och mottages varmt av branschen.
– Det har gått över förväntan positivt. Vi startade utbildningarna till fastighetstekniker och fastighetsingenjör den 19 december, så de är i full gång och första terminen är avslutad. Till hösten startar vi en förvaltarutbildning och en ingenjörsutbildning till, med totalt 70 platser, 35 per utbildning. Sökantalet ser bra ut såhär långt, vi har tre sökande per plats, då är ännu inte urvalsprocessen igång.

Idag består FABUR av ett 50-tal medlemsföretag. Medlemsföretagen erbjuder så kallade LIA-platser (Lärande i arbete) till eleverna på Fastighetsakademin.

Enligt Bengt Jildmalm är medlemskapet en stor nytta. Företagen får komma i kontakt med lösningar för framtida rekryteringsbehov, en möjlighet att hålla koll på lagstiftningen för YH-utbilningar och samtidigt ständigt vara à jour med branschens kompetens och utveckling.
– Vi har en förhoppning att kunna utveckla fler utbildningar, specialutbildningar och riktade vuxenutbildningar, som bara går mot fastigheter. Vi har en del yrkesroller som ligger mitt emellan, som varken gymnasiet eller högskola har och som inte yrkeshögskolan i dagsläget kan tilldela utbildningar för. Vi håller på att jobba aktivt med detta. Exempel är det som i branschen kallas fastighetsvärd, något som det finns ett stort behov av. Vi för en konstruktiv dialog med Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd om det i detta läge.

Nu finns ni ju enbart i Göteborg med omnejd, skulle FABUR:s initiativ funka i andra storstäder?
– Ja, det är jag fullständigt övertygad om, branschen måste enas för att lösa kompetensbristen. Initiativet som sådant är fantastiskt! Det är unikt att branschen går ihop på det här sättet. Det finns ingen annan finansiering än den från branschföretagen, vi är enskilda företag som gått ihop. Jag skulle påstå att det är väldigt unikt, säger Bengt Jildmalm.


Webbyrå: Brandson AB i Stockholm