Våra tjänster

Undvik misslyckade rekryteringar

Hur ser det ut på jobbfronten inom branschen i dag? Vad bör man som arbetsgivare tänka på när man står inför en rekrytering? Hur rekryterar man rätt direkt? Fastighetsjobb gör ett nedslag i området och pratar rekrytering med Farnaz Mortazavi, affärsområdeschef rekrytering, Fasticon Kompetens AB.

Hur ser ansökningsläget inom branschen ut i dag – finns det några jobb?
Vi hade extremt tryck under sommaren och hösten. Jobben har minskat något, men samtidigt har våra interimuppdrag ökat markant och det är ett bevis på att många bolag avvaktar med att rekrytera just nu.

Kan du urskilja några trender inom jobbsökande idag?
Givetvis spelar sociala medier stor roll. Ur det perspektivet har, i mitt tycke, arbetsgivarna blivit bättre på att marknadsföra sig själva. Det leder i sin tur till att jobbsökande och arbetsgivare snabbare hittar varandra. Vidare ställs högre krav på den framtida arbetsgivaren idag. Parametrar som är viktiga för jobbsökande är bland annat sociala värderingar, flexibilitet, frihet under ansvar och utvecklingsmöjligheter.

Hur når man bäst ut med sin jobbannons?
Med tre ledord: kort, lättläst och tydligt. Var tydlig med vad det är för tjänst det avser, vad uppdraget innebär, vad det är för kompetens ni söker och sist men inte minst, var tydlig med vad ni erbjuder som bolag.

Vilka är de vanligaste felen som företag gör i samband med en rekrytering?
Ett av de vanligaste felen i misslyckade rekryteringar beror på att kandidatens personliga egenskaper/kompetenser inte matchar företagskulturen. Att fånga upp detta är för oss, ett av de viktigaste momenten i en rekryteringsprocess. Andra vanliga fel som företag gör är:

1. Att rekrytera medarbetare via rekommendation utan att ha en kvalitetssäkrad process
2. Att utgå från en kravprofil som är för snäv eller vid och inte marknadsanpassad
3. Att inte vara lyhörd till förändringar på marknaden och hos jobbsökande
4. Att inte kunna matcha kandidatens förväntningar av tjänsten enligt det som utlovats av företaget

Vilket är ditt bästa tips till företag som står inför en rekrytering?
Personligen tycker jag att kompetensfrågor alltid måste vara en strategisk punkt på dagordningen för företagsledningar.  Ta reda på, i detalj, vilken kompetens och personlighet som krävs innan ni rekryterar. Våga investera tid och pengar i detta då korrekt rekrytering alltid är en kärnfråga för ett bolags framtida utveckling. Se därför till att ta hjälp i dessa frågor av professionella rekryteringsbolag.


Webbyrå: Brandson AB i Stockholm