Våra tjänster

sara_magnus_fjobb

Tre frågor till…

…Sara Ghaemi, projektledare på Sweco och Magnus Behrenfeldt, affärsområdeschef på AMF Fastigheter, som deltog i seminariet ”Hur ser morgondagens arbetsplatser ut?” på Business Arena Almedalen, onsdagen den 5 juli. De konstaterar att ny teknik och digitalisering gör det allt svårare att sia in i framtiden, frågan om hur företag och kommuner arbetar med framtidens kontorsmiljöer och arbetsplatser är väldigt stor.

Sara Ghaemi, projektledare, Sweco

Vad tyckte du om samtalet/diskussionen?

– Det var en bra diskussion med olika synpunkter och infallsvinklar på problemet. Diskussionen skiftade från att handla om nått år framåt till 50 år framåt. Utifrån det kan man uppfatta saker olika, vi sitter ju och diskuterar lite i fantasin på ett vis, diskuterar man en lång tid framåt blir det lite svårt med lösningar som kan gälla nu.

Vad var det viktigaste som kom upp under diskussionen?

– Det viktigaste i sin helhet som kom upp i diskussionen var att det finns skillnader hur man uppfattar framtiden. Det hänger ihop med teknikens utveckling som går snabbt och det är svårt att förställa sig hur framtiden ser ut. Det är ju inte unikt för fastighetsbranschen – det gäller alla, att hitta nya sätt att hantera framtida utmaningar.

Vad tar du med dig från Almedalen 2017 i stort?

– Massa spännande seminarier och upplevelser, nya tankar och mycket inspiration.

Magnus Behrenfeldt, affärsområdeschef, AMF Fastigheter

Vad tyckte du om samtalet/diskussionen?  

– Diskussionen var helt okej men ganska platt – det är ett stort frågeområde, vilket gör det svårt att få samtalet spänstigt. Min egen reflektion efteråt var att om man siktat in sig mer på ett specifikt ämne inom frågan där fastighetsägarna tänker olika, hade man kunnat få en mer spänstig diskussion. Diskussionerna blev lite svävande för att ringa in så mycket som möjligt.

Vad var det viktigaste som kom upp under diskussionen? 

– Det jag tar med mig är att vi fastighetsägare tänker olika. Vissa styrs av tänket att fastighetsägaren bygger en ny lokal och företag flyttar in – andra tänker mer runt omkring och ser mer att det är kundens behov som styr.

Vad tar du med dig från Almedalen 2017? 

– I år hörde jag mycket kring flexibilitet och nya digitala modeord. Mycket med en frågeställning om hur digitaliseringen påverkar oss, helt enkelt. Det talades om framtiden och vår morgondag, det går bra för Sverige just nu men vad händer imorgon? Jag tar med mig eldsjälarna. Jag lyssnade på ett väldigt intressant seminarium med ICA Fastigheter där Ica-handlaren Jonas talade väldigt inspirerande om kundens och fastighetsägarnas helhetsansvar och att ta hand om till exempel ungdomar som hamnat utanför. Jag tror att ICA är på något där. Det handlar inte bara om att plocka de lågt hängande frukterna utan även de andra – att omhänderta allt från miljonprogramområden till rätt mix av nyproduktion för att undvika segregation eller stagnation. Om vi utgår ifrån Stockholm som exempel så tror jag att man läser mycket negativt, men det händer mycket positivt också. Fastighetsbranschen gör mycket bra men det blir viktigare och viktigare att få in de mjuka värdena och öka samhällsnyttan.


Webbyrå: Brandson AB i Stockholm