Våra tjänster

Språket – en väg in på den svenska arbetsmarknaden

För fem år sedan startade Sfinx, en utbildning i yrkessvenska för utrikes födda ingenjörer, på KTH. Enligt ett pressmeddelande från Länsstyrelsen Stockholm utgör ”svenska för ingenjörer rena snabbfilen ut på arbetsmarknaden”. Kursen ger insikt i det svenska språket, en inblick i svensk arbetsmarknad och breda nätverk. I dag finns Sfinx-utbildningar inom nio olika yrkesområden, bland annat för företagare, jurister/ekonomer/samhällsvetare och IT-programmerare.

Några av de företag som anställt Sfinx-ingenjörer är branschföretag som NCC, Liljewall Arkitekt, Skanska, Stockholms stad och White arkitekter.

Läs hela pressmeddelandet här

 


Webbyrå: Brandson AB i Stockholm