Våra tjänster

Samverkan viktigt för framtidens samhällsbyggare

Workshop_1_1200

 

I Göteborg går ett unikt initiativ in på sin femte omgång. Sedan 2014 utbildas framtidens samhällsbyggare i CMB:s och Göteborgsregionens kommunförbunds traineeprogram där samhällsnytta och näringsliv samarbetar. Ett tydligt framgångsrecept för bättre samverkan, enligt projektledare Lena Sjöstrand.

En solFramtidens Samhällsbyggare är ett gränsöverskridande traineeprogram på 14 månader med syftet att öka förståelsen för branschen i stort, både i privat och offentlig sektor, för att förbättra samverkan mellan aktörerna. Och det är just det gränsöverskridande som gör programmet spännande och brett. Det berättar Lena Sjöstrand, projektledare vid Göteborgsregionens kommunförbund, vilka är initiativtagare till traineeprogrammet tillsammans med CMB (Centrum för Management i byggsektorn).

– Det är en fantastisk start på karriären. Rent konkret innebär det en möjlighet att få inblick i andra organisationer. Traineerna får även under programmet utbildning i personligt ledarskap och genomför tillsammans i grupp ett stadsutvecklings-case kopplat till ett aktuellt samhällsbyggnadsprojekt i Göteborgsområdet, säger Lena Sjöström.

Framtidens Samhällsbyggare riktar sig främst till unga nyexaminerade från högskola eller universitet, men även till dem som är nya i branschen och har ett till två års arbetslivserfarenhet.

Deltagarna får en trygg tillsvidareanställning och under de första 14 månaderna av sin anställning deltar de i själva programmet. Varje trainee gör under utbildningstiden tre så kallade ”breddningsperioder” där de får arbeta hos tre av de övriga företag som ingår i programmet.
– Det ger en bra bredd och en god branschkunskap samtidigt som de får ett stort kontaktnät i branschen. Traineerna får förståelse för beslutsprocesser, ledgången i politiska beslut och lär sig jobba med en mängd olika människor, berättar Lena Sjöstrand.

Lena Sjöstrand summerar utbildningsåret som gått med stor optimism och siktar nu på utbildningsstart för omgång nummer fem.
– Vi märker att det börjar hända saker ute i organisationerna. De flesta företag som varit med tidigare återkommer. Det har varit ett jättehögt tryck på tjänsterna – under de fyra år som vi varit igång har vi fått in 3 500 ansökningar. Programmet har varje år mellan 15 och 20 platser. För våra organisationer har det höga söktrycket fördelen att de även kan passa på att rekrytera till andra tjänster.

 

Om Framtidens Samhällsbyggare:

  • Framtidens Samhällsbyggare är ett traineeprogram inom samhällsbyggnadssektorn, startat av CMB och Göteborgsregionens kommunalförbund, där både privata företag och offentliga organisationer deltar
  • Första utbildningen startades 2014
  • Den femte utbildningsomgången genomförs 2018/2019
  • Företag/organisationer som vill delta i kommande omgång bör anmäla sitt intresse redan nu – traineerekryteringen startar våren 2018
  • Här kan du läsa mer om Framtidens Samhällsbyggare

Webbyrå: Brandson AB i Stockholm