Våra tjänster

lena_infobrev250

Hur kan fastighetsbranschen på bästa sätt ta till vara nyanländ kompetens? Frågan diskuteras flitigt, bland annat på Business Arena Almedalen i år. Lena Nyquist, verksamhetschef på Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd är en av de medverkande i seminariet ”De nya svenskarna – en resurs för fastighetsbranschen?”. Vi frågade henne om förväntningar inför panelsamtalet.  

Genom det gemensamma snabbspåret med AF får nu branschen hjälp med kompetensförsörjningen samtidigt som det underlättar för nyanlända att etablera sig på arbetsmarknaden. Med den branschgemensamma valideringsmodellen FAVAL som Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd arbetat fram ska nyanländ kompetens testas.

Vad kan branschen konkret göra för att inkludera de nya svenskarna i branschen? Enligt Lena Nyquist är nyckeln språkkunskaper.

– Konkret måste de nyanländas kompetens kartläggas och personerna måste komma vidare till validering, så att vi kan kompetensutveckla dem att bli gångbara i branschen. Det handlar dels om att hantera språkmässig kunskap – vilket är också ett projekt i sig. Där har vi startat ett projekt med appen Lingio: ett sätt för nyanlända att utveckla sin yrkessvenska i rollerna fastighetsskötare, fastighetstekniker, fastighetsvärdar och fastighetsingenjörer. Den kommer vara i drift efter sommaren.

– Myndighetsapparaten har processat det här så fruktansvärt långsamt – men nu äntligen lossnar det. Vi hoppas att kunna visa på hur mycket vi i branschen redan gör, och vad det kan ge för resultat.


Webbyrå: Brandson AB i Stockholm