Våra tjänster

Patrik Nilsson, chef för analys och opinion, Företagarna talade på JobbLabbets seminarium.

Patrik Nilsson, chef för analys och opinion, Företagarna talade på JobbLabbets seminarium.

Matchningsglapp problem för framtidsjobb

Arbetsförmedlingen har misslyckats med att matcha kompetens – så skulle man kunna sammanfatta devisen under tankesmedjan JobbLabbets premiärseminarium under tisdagen, då framtidens jobb stod på agendan. Frågan hur Sverige och AF ska tackla bristyrken och arbetslöshet, samtidigt, har många bottnar.

Idag finns över 400 000 arbetssökande i Sverige. Det handlar framför allt om unga och nyanlända som har svårt att komma in på arbetsmarknaden. Samtidigt finns det bristyrken i många branscher och den stora utmaningen är att täppa till det matchningsglapp som finns.

Ett bristyrke inom fastighetsbranschen är bland annat fastighetsvärd, en yrkesutbildning som hamnat mitt emellan gymnasium och högskola. Enligt Yrkesakademins vd Jan Larsson finns mycket att göra för bygg- och fastighetsbranschens rekryteringsbehov.
– Vi har redan utbildningar till fastighetstekniker och fastighetsingenjör, men vi kan göra mycket mer. Min dröm är att driva ett projekt där vi kan gå ihop med fastighetsägare och starta en utbildning för nyanlända som inkluderar svenska språket, men även kultur. Dels skulle det leda till att folk får jobb, dels får företagen en chans att visa att de är med och gör någonting. Man behöver inte prata perfekt svenska för att vara fastighetsvärd, det krävs mer kompetens inom andra områden.

Ett matchningsinitiativ som startades av intresseorganisationen Företagarna, är ”Jobbsökaren”, där arbetssökande fick i uppgift att prata med arbetsgivare istället för tvärt om. Drygt 1000 personer fick jobb i en mängd olika branscher efter detta. Företagarnas chef för analys och opinion, Patrik Nilsson, är nöjd.
– Vi behöver titta på efterfrågan. Istället för att enbart titta på vilka personer som är arbetslösa och hur vi ska få ut dem bör man tänka vilken arbetskraft det är som behövs. Politikerna bör hålla sig borta från arbetsmarknaden. Politiker och Arbetsförmedlingen skapar inte jobb. Politikerna ska enbart bygga ramar för att näringslivet och branscherna ska kunna hitta rätt arbetskraft.

Frågan om hur nästa arbetsmarknadspolitik ska byggas för att ta bort matchningsglappet på arbetsmarknaden. Centerpartiets chefsekonom Martin Ådahl föreslog att Arbetsförmedlingen bör läggas ned.
– AF är tänkt att vara en matchningsförmedling – i det här läget levererar inte det över huvud taget. De tiotals miljarder vi lägger på det ger inte jobb.

Han fick mothugg av Yrkesakademins Jan Larsson.
– Om vi lägger ned AF nu så är jag rädd för att det blir en massa problem – det är synd när vi har hundratusentals jobb och hundratusentals arbetssökande just nu.

Regeringen har tillsatt en utredning om Arbetsförmedlingens uppdrag. Den 31 oktober 2017 kommer första delbetänkandet. Enligt Edward Hamilton, Svenskt Näringslivs expert på arbetsgivar- och förhandlingsservice och före detta politisk sakkunnig hos Moderaterna, krävs drastiska åtgärder.
– Vi på Svenskt Näringsliv vill se att Arbetsförmedlingen i delbetänkandet som kommer i oktober, lämnar ett offensivt dokument för bättre stöd och matchning som kan ge resultat och använda pengarna bättre. Det behövs mer konsensus, det här är inte en politisk fråga och det är nu det är läge för en förändring.


Webbyrå: Brandson AB i Stockholm