Våra tjänster

panel_fj20170622

Bristen på kompetens ligger som en våt filt över hela fastighetsbranschen, en stor utmaning för företagen just nu. Hur jobbar branschen med frågan? På Business Arena Almedalen ges ämnet en självklar plats i programmet, under rubriken ”Vilka nya grepp kan vi använda oss av i kompetensbristens spår?”. I panelen medverkar Andreas Nordgren, vd för Newsec Competence, Mark Humphreys, kontorschef på Tengbom och Anna Hofström, konsultchef på Real Competence.

Vad har ni för förväntningar på diskussionen?
– Min förhoppning är att vi väcker nya tankar, och att vi kan bidra med idéer och nya perspektiv på vad vi behöver göra i branschen. Vi har kompetensbrist och är i ett läge där vi inte lyckas att attrahera studenter och arbetskraft i stort. I ett forum som detta ser jag det som min uppgift att våga ifrågasätta och skaka om branschen lite grann, säger Andreas Nordgren.

– Jag hoppas att det blir ett seminarium med många tips och att man lär sig något nytt. Det är ett ansträngt läge i arkitektbranschen och rekrytering tar mycket tid och energi. Kunskapsbristen och resursbristen är en jättestor fråga, men vi har många möjligheter att tänka annorlunda och vi kämpar för att genomföra dessa, säger Mark Humphreys.

– Min förhoppning är att det ska bli en bra diskussion både i panelen och bland åhörare. Vi har ju länge pratat om kompetens och rekrytering i vår bransch, hur det ser ut och vad man behöver göra. Hur aktivt olika bolag jobbar med detta, det är däremot inte klart. Branschen är ganska konservativ, man släpper inte in juniorer och kompetenser från andra branscher. Man har många gånger för långa kravlistor. Men vad gör vi nu? Jag tror att vi behöver komma in på frågor som employer branding och hur företag arbetar med sociala medier kopplat till det, säger Anna Hofström.

Det finns många kreativa sätt att säkra en långsiktig kompetensförsörjning. Men det gäller att tänka utanför boxen. Att anlita fler konsulter, rekrytera från utlandet och nyttja digitaliseringen kan vara grepp som branschen kan använda sig av.

Andreas Nordgren menar att det finns två högaktuella ämnen att diskutera i dagsläget. Framtidens kompetensförsörjning måste se mer till de begrepp som kallas ”gig economy” och ”big data”. Två heta ”buzz word” i branschen just nu som enkelt kan sammanfattas i sätt att arbeta mer konsultinriktat respektive ett sätt att hantera stora datamängder.

– Branschen är konsultvan men för att få en hållbar situation i detta och anamma den nya tidens gig-economy måste vi hitta nya vägar för en enkel delning av resurser. Kan vi på ett effektivt sätt dela resurser så är vi inte så kort om kompetens som det i dagsläget verkar. Jag är övertygad om att det går att hitta kreativa vägar att ”dela” på både inhyrd och fast personal.

– I fastighetsbranschen har vi börjat prata om big data i självklara områden som retail och energioptimering, men är det någon som funderat på resursfrågan i kölvattnet av detta? Vet vi i fastighetsbranschen egentligen till hundra procent vad vi gör och vilken kompetens som vi egentligen behöver?

Andreas Nordgren på Newsec får medhåll av Anna Hofström på Real Competence, som också märker ett ökat intresse för konsultyrket.

– Från konsultsidan ser vi att det är populärt att jobba som konsult idag. Att jobba mindre traditionellt, ta uppdrag på deltid, jobba i projektform och mer flexibelt är kanske en lösning för framtiden. Generellt tror vi att detta kommer bli vanligare – att företagen anlitar exakt vad de behöver från de som kan erbjuda det, säger Anna Hofström.

Arbetslösheten i fastighetsbranschen är nästan obefintlig, och arkitektyrket är inget undantag. Mark Humphreys på Tengbom berättar att huvudfokus i rekryteringen har blivit att hitta nya medarbetare hos konkurrenterna.  Det innebär en högre omsättning av personal i branschen än vanligt och att kostnader pressas uppåt, samtidigt finns det ett behov i samhället att hålla ner priserna för nybyggnation.

Det behövs nya kreativa tankesätt, menar Mark Humphreys. I ett projekt kan fler yrkeskategorier behövas för att avlasta arkitekterna, till exempel mjukvaruutvecklare eller administratörer. Han tycker även att branschen borde ta tag i digitaliseringens möjligheter för att effektivisera. Men det handlar också om att lyfta blicken utomlands för att lösa den inhemska kompetensbristen.

– Det finns stor potential i arbetskraft utanför Sverige. Dels handlar det om att ta till vara på de som redan kommit till Sverige, och att aktivt locka nya talanger att flytta hitt. Det innebär enorma möjligheter för arkitektbranschen – men man behöver jobba aktivt för att underlätta integration i arbetslivet. Det finns många olika sätt att kommunicera kortsiktigt men man måste ha respekt för språket i längden och hjälpa folk att bemästra det, säger Mark Humphreys.

Summa summarum handlar det om att få fler personer intresserade av fastighetsbranschen i stort, konstaterar Anna Hofström på Real Competence.
– Ser man på problemet från grunden så behöver vi få in fler människor i branschen. Företagen måste öppna upp sina kravprofiler och vara beredda på att ta in juniorer och personer från andra branscher. I många fall skulle bolagen vinna på att fokusera mer på personliga egenskaper än formella meriter. Att helt enkelt ha en vidare syn kring drivkrafter och egenskaper och att dessa matchar företagets kultur, säger Anna Hofström.


Webbyrå: Brandson AB i Stockholm