Våra tjänster

Lyckat projekt ledde till fler fastighetsskötare hos HSB
Kristin_Printz

Istället för att sno kompetent personal från grannen gjorde HSB slag i saken och startade en egen fastighetsskötarutbildning. En lyckad satsning, konstaterar Kristin Printz, HR-specialist/HR Partner på HSB som deltog i FASTUN:s, Yrkesakademins och Arbetsförmedlingens informationsträff om rekrytering via arbetsmarknadsutbildningar på tisdagen.

– Kraven från våra kunder och efterfrågan i vad de vill ha levererat förändras hela tiden i takt med vad som händer i världen, tekniskt och digitalt. Det gäller hela fastighetsbranschen. Vi kan inte sitta och tycka synd om oss för att vi inte hittar personal, säger Kristin Printz.

Därför inleddes en dialog med AF och Yrkesakademin om att starta fastighetsskötarutbildningen Lärlingsprogrammet i juni förra året. Utbildningen riktades främst till långtidsarbetslösa och var inte längre än 200 dagar ungefär, men med inga löften om jobb. Däremot konstaterar HSB att samtliga deltagare fick jobb antingen hos dem eller hos andra fastighetsägare efter utbildningen slut.

Fastighetsbranschen behöver ta mer ansvar i att marknadsföra branschen och på sätt locka folk till yrkesroller som fastighetsskötare, menar Kristin Printz.
– Det blir mycket ad hoc-lösningar, ta emot praktikanter och samarbeta med skolor på gymnasie- och vuxenskole-nivå. Vi måste marknadsföra branschen och bredda oss i vårt sätt i att se vart vi hittar kompetens.

– Det här är viktigt för branschen i stort. En arbetsmarknadsutbildning på plats innebär också en kompetensutveckling internt, det skapar en stor medvetenhet till vad man behöver utveckla. Och självklart behöver vi vara skarpa i vår leverans till våra kunder. Det är jätteviktigt att samarbeta med AF och inte ta från våra kollegor i branschen, säger Kristin Printz.


Webbyrå: Brandson AB i Stockholm