Våra tjänster

Elaine_Eksvard_webb

Att språket och sättet vi uttrycker oss på har betydelse för hur vi uppfattas är en självklarhet för de flesta, det gäller såväl i näringslivet som i politiken. Kommunikation idag handlar om allt från en chefs dialog med sina anställda, till företagets externa kommunikation utåt. För att inte tala om kontakten med media som är ett kapitel för sig. Som individ i dagar av alternativa fakta är det dessutom viktigt att känna igen retoriska grepp och maktspråk för att hålla huvudet klart. På Business Arena Stockholm ger en av Sveriges mest uppmärksammade retorikexperter, Elaine Eksvärd, sin syn effektiv kommunikation i näringslivet. Ta tillfället i akt att lära dig hur du kan förbättra din organisation och omvärldsbevakning genom att ta makten över språket.

Läs mer i programmet för Business Arena Stockholm här >>


Webbyrå: Brandson AB i Stockholm