Våra tjänster

kompetens_BAUmea_FJ
Mona Finnström och Björn Wellhagen på Business Arena Umeå. Foto: Elias Ljungberg.

Kompetensförsörjningen är en fråga som just nu diskuteras överallt i vår bransch – så även under Business Arena Umeå. I en av panelerna medverkade Mona Finnström, vd på Fastigo och Björn Wellhagen, näringspolitisk chef på Sverige Byggindustrier.

Enligt Wellhagen anger 70 procent hans medlemmar att just kompetensförsörjningen är deras största problem just nu.

– Jag vet inte om vi kan hitta några arbetslösare byggarbetare någonstans i landet just nu. Det är en prikär situation, helt klart. Och när det är en väldigt hög efterfrågan stiger naturligtvis kostnaderna på personal, säger han.

Enligt Mona Finnström är kompetensbristen tydlig i hela samhället, inte bara i vår bransch. En lösning är enligt henne att på ett bättre sätt få in nyanlända i arbetskraften.

– Fastigo var tidigt ute med att träffa olika avtal för att underlätta rekryteringen av nyanlända. I mars 2015 sa AF att man hade 2 200 nyanlända som passade vår bransch. Jag har inte sett en enda av dem med ett jobb i branschen, säger Mona Finnström.

Enligt henne måste man också bli bättre på att locka unga människor till branschen, ett område hon tycker att byggbranschen lyckats bättre på.

– Medelåldern i fastighetsbranschen är 47 år. Vi måste bredda basen. Vi har en yrkesgymnasieskola som inte lockar våra ungdomar – vi måste börja ta in lärlingar och praktikanter, där ligger byggbranschen verkligen före, säger hon.

Maria Nordlander


Webbyrå: Brandson AB i Stockholm