Våra tjänster

Hur skapar vi en jämställd bransch?

Vad kan företag och andra aktörer göra för att motverka branschens homogenitet? Fastighetsjobb ställde frågan till Rebecca Lucander, styrelseledamot för stiftelsen AllBright.

Börja lyft fram de bolag som vågar vara diversifierade, menar Rebecca, istället för att gång på gång påpeka näringslivets homogenitet. – Att det ser ut som det gör är inte konstigt, eftersom vi hela tiden reproducerar normen utan att ifrågasätta den.

Att tvinga bolagsägare till förändring fungerar inte, menar hon, eftersom det i grund och botten handlar om förståelse för problematiken med likartade grupper. Däremot kan staten och andra organisationer som strävar efter ökad jämlikhet ta egna initiativ till förändring och samtidigt visa på den likriktning som präglar svenska bolag. Fastighetsjobbs Kandidatbanken, menar hon, är ett strålande initiativ. – Alla initiativ där vi kan hjälpa ägarna och näringslivet att bli bättre är bra!

Läs mer om Kandidatbanken här.


Webbyrå: Brandson AB i Stockholm