Våra tjänster

Fler skulle bli chefer om de fick frågan

Det finns en generell oro i branschen för att branschens utveckling hotas av en förestående chefsbrist. Charlotte Olsson är vd och grundare av det Öresundsbaserade Insikta, företaget med expertis inom rekrytering som har som fokus att rekrytera affärsdrivna chefer. Hon tror att branschens största utmaning de kommande åren blir att attrahera och behålla sina medarbetare.

Insiktas affärsidé går ut på att rekrytera och utveckla i första hand chefer och specialister i nära och personliga samarbeten. Mentorcoachning, teamutveckling och second opinion, så kallad fördjupad bedömning, är tjänster som ingår i Insiktas erbjudande.

Charlotte Olsson är företagets grundare och vd och har många års erfarenhet av chef- och specialistrekryteringar och har varit med om ett stort antal framgångsrika uppdrag för företag i Öresundsregionen. Hon tror att fastighetsbranschens enskilt största utmaning framöver blir att attrahera och behålla sina medarbetare, något hon bland annat märkt av i intervjuer med unga kandidater.

– Min erfarenhet är att många vill förverkliga sig själva och nå sina livsmål genom sitt arbete, framförallt den yngre generationen. De berättar för mig under intervjuer att det är viktigt för dem att ha ett meningsfullt uppdrag och få återkommande återkoppling på sitt arbete. De flesta som söker nya utmaningar gör det för att de inte känner att de får rätt förutsättningar där de är, eller att de inte får erbjudande om nästa steg.

Fler skulle bli chefer om de fick frågan
Och det är just erbjudandet om nästa steg som Charlotte Olsson tror kan vara lösningen till den chefsbrist som såväl studier som branschaktörer menar sig se.

– Undersökningar säger att fler unga skulle tacka ja till att bli chef inom den egna organisationen bara de fick frågan – och sedan ges rätt stöd och support.

Det minskade intresset att ta sig an en ledarskapsroll bottnar många gånger i en ovilja att behöva ge avkall på det egna välbefinnandet. En karriär ska inte ske på bekostnad av privatlivet, något bland annat Lena Rune, centrumchef på Mall of Scandinavia var inne på när Fastighetsjobb pratade med henne. Enligt Charlotte Olsson är det inte någon omöjlig ekvation – det handlar bara om att ge rätt förutsättningar.

– Jag tror det handlar om att ge förutsättningar för medarbetare att växa in i en chefsroll och samtidigt kunna ha balans och hinna med familjen. De flesta som ska ”fylla på i chefsleden” är ju i den åldern då de har småbarn.

En bra ledare kan glädjas åt andra
Som specialister på chefsrekrytering och chefsutveckling har Insikta en mängd tips till blivande och sittande chefer. En av ovärderlig förmåga är den att kunna koppla medarbetarens mål till företagets mål. Kan man göra det går medarbetarens motivation att använda på ett positivt sätt med stort affärsvärde.

– Det gäller att skapa personliga mål för varje medarbetare som ligger i linje med företagets mål, på detta sätt lär du också känna dina medarbetare och förstår vilka drivkrafter du har att arbeta med. Då kommer medarbetarna att sträva efter att nå sina personliga mål och därmed företagets mål, säger Charlotte Olsson.

En annan viktig förmåga är den att kunna glädjas åt att se andra växa och löpande ge positiv feedback, men också förmågan att kunna hantera en konflikt.

– Jag tror att en bra ledare behöver vara orädd, ta tag i konflikter direkt och har ett lösningsorienterat förhållningssätt. För att ha denna förmåga gäller det att vara trygg i sig själv och psykiskt stabil. Ju mer insikt du som ledare har om dig själv, dina egna drivkrafter och hur ditt beteende påverkar andra, ju mer kan du anpassa dig till andra och förstå vad som driver dem.

charlotte olsson

Charlotte Olsson, vd, Insikta

Om Charlotte Olsson: rekryteringschef, rekryteringskonsult, försäljningschef och KAM, många års arbete med chef- och specialistrekryteringar, second opinions och träffsäkert urval har lett till ett hundratal framgångsrika uppdrag för företag i Öresundsregionen

 

Susanna Thulé


Webbyrå: Brandson AB i Stockholm