Våra tjänster

En jobbturné med syfte att informera

I februari påbörjar Fastigo sin landsomfattande jobbturné som kommer att sträcka sig över åtta orter i Sverige. Syftet med turnén är att uppmärksamma om fastighetsbranschens kompetensbehov och utvecklingsmöjligheter. Fastighetsjobb har talat med Fastigos vd Mona Finnström.

Fastighetsbranschens arbetsgivarorganisation Fastigo har för vana att besöka sina medlemmar runt om i Sverige för att informera och diskutera olika avtals- och arbetsrättsliga frågor. I februari ger sig Fastigo ut på en jobbturné, med start i Göteborg. – Skillnaden denna gång är att vi, förutom våra medlemmar, även välkomnar icke-medlemmar, politiker, kommunala tjänstemän och andra beslutsfattare inom arbetsmarknads- och utbildningsområdet, berättar Mona Finnström.

Regionala skillnader vad gäller arbetskraft
Syftet med jobbturnén är att nå ut brett med viktig information som rör branschen och dess utveckling.
– Vi vill uppmärksamma och föra en dialog med såväl branschföreträdare som beslutsfattare om de kompetensbehov som fastighetsbranschen inom vissa regioner redan står inför, och sådana som andra regioner kan komma att ställas inför. Vi upplever nämligen inte att dessa behov synliggörs i de analyser som exempelvis ligger till grund för Arbetsförmedlingens arbetskraftsprognoser och vid planeringen av utbildningar. Något som är nödvändigt för branschens utveckling, säger Mona Finnström.
– För att förhindra de stora regionala skillnaderna vad gäller tillgång och efterfrågan på arbetskraft är det regionala perspektivet på turnén viktigt, fortsätter hon.

Nå morgondagens branschmedarbetare
För att branschen ska ha en möjlighet att utvecklas måste den upptäckas av nästa generations medarbetare. – Fastighetsbranschen är en rätt osynlig bransch på arbetsmarknaden och bland unga. Därför behöver den bidra för att marknadsföra sig som en attraktiv bransch med stora utvecklingsmöjligheter, menar Mona Finnström.
Som ett bidrag i ledet kommer Fastigo under jobbturnén att presentera det nyligen tecknade yrkesintroduktionsavtalet, som syftar till att underlätta för arbetsgivare att anställa yngre medarbetare.  – Vi tror att yrkesintroduktionsanställning kan vara ett sätt att visa upp branschen för nästa generations medarbetare.
Det Fastigo önskar uppnå med sin jobbturné är att etablera en ökad kompetensförsörjning.
– Långsiktigt vill vi att fastighetsbranschens krav på kompetens tillgodoses bättre hos myndigheter och utbildningsplanerare.

Nedan finner du datum och orter för Fastigos jobbturné

5/2 Göteborg
6/2 Växjö
11/2 Stockholm, World Trade Center
13/2 Örebro
18/2 Luleå
20/2 Sundsvall
25/2 Linköping
26/2 Malmö

 

Susanna Thulé


Webbyrå: Brandson AB i Stockholm