Våra tjänster

”Branschen måste ta ansvar” 

En av fastighetsbranschens mest brinnande frågor just nu är den rådande kompetens- och resursbristen som ständigt jagas av alarmerande siffror – 15 000 nya medarbetare på behövs på tio års sikt, enligt Fastighetsbranschens utbildningsnämnd (FASTUN). Frågan är vilket ansvar företag respektive myndigheter och utbildningssystem har för att lösa problemet.

Jämfört med andra yrkeskategorier, så som vård och skola, har Arbetsförmedlingen dålig kontakt med fastighetsbranschen. Det konstaterar Moi Aden, branschstrateg med fokus på fastighetsbranschen vid Arbetsförmedlingen, som var en av talarna under AF:s, Yrkesakademins och FASTUN:s informationsträff om rekrytering på tisdagen.

Ett problem för branschen är de så kallade SSYK-koderna (Standard för svensk yrkesklassificering) som AF använder i sina databaser. Koderna är förlegade och matchar sällan de nya yrkeskategorier och roller som branschen satt upp, därför misslyckas ofta rekryteringen via AF.

lena_1

Lena Nyquist, verksamhetsledare på FASTUN, påpekar att SSYK är ett problem som sätter käppar i hjulet även för utbildningssystemet.
– Fastighetsvärd kan heta till exempel ”bovärd” – man döper yrkesrollerna till allt möjligt. Då är det inte lika lätt för oss att säga att ”gå utbildningen till fastighetsvärd – du är efterfrågad” eftersom det finns så många olika titlar för samma sak.

Enligt Moi Aden måste branschen bli mer tydliga – och synliga – med vad som efterfrågas och hur dessa roller ska benämnas.
– Branschen behöver synas mer och vara mer aktiv med att samarbeta med oss. Det finns rätt kompetens bland dem vi har i vår databas, men kunskapen behöver bli validerad rätt och det kan vi inte göra själva. Vi behöver få med oss företagen. Branschen måste ta ansvar och prata om det gemensamt med oss, utifrån det kan vi bland annat komma till rätta med SSYK.

Moi_Aden_1

Samtidigt behövs folk som kan arbeta – och det nu, eftersom byggtakten i Sverige är hög. Enligt AF behövs 11 000 personer fler till branschen inom tio år. Enligt en undersökning som FASTUN gjort behöver branschen ännu mer – så mycket som 15 000, främst inom yrken som fastighetsskötare, fastighetsvärd, fastighetstekniker, fastighetsingenjör och fastighetsförvaltare.

Att validera personers befintliga kompetens är ett sätt att snabbare nå rätt arbetstagare, menar FASTUN, som skapat valideringssystemet FAVAL.
– Det är ett sätt att kartlägga den kometens som personen har – för att se vad man behöver fylla på med. Idag kan man köpa kompetensutveckling på sätt som ekonomiskt smarta för hela företaget. Ett exempel är Diös som nu validerat alla sina fastighetsskötare för att vidareutbilda dem till fastighetstekniker, berättar Lena Nyquist.

– Vi behöver validera – men för att göra det behöver vi företagens hjälp, vi behöver också personer som kan branschen inom AF för att matcha kompetensen bättre, säger Moi Aden på AF som också berättar att där har myndigheten en massa satsningar på gång, bland annat med branschansvariga kontor för att göra det enklare för företagen att hitta rätt kompetens direkt.

– Fastighetsbranschen behöver visas upp mer, den har legat i skugga av byggbranschen allt för länge, säger Moi Aden.


Webbyrå: Brandson AB i Stockholm