Våra tjänster

wilfast_nya_il

Wilfast Förvaltning agerar som asset manager och investment partner på den Nordiska fastighetsmarknaden. Bolaget har sju anställda. Wilfast arbete omfattar förvaltning, uthyrning samt fastighetsutveckling. Ofta deltar Wilfast aktivt i hela fastighetens värdekedja innefattande då också områdena förvärv, finansiering samt försäljning.

Wilfast verksamhet är främst inriktad på kommersiella fastigheter med betoning på industri, lager och logistik. För närvarande förvaltar bolaget 869 000 kvm med ett underliggande fastighetsvärde om sex miljarder. Wilfast har sitt säte i Göteborg, där den lilla och obyråkratiska organisationen borgar för personlig service och snabba besked.Aktuella tjänster:

Kommersiell förvaltare

Göteborg

Wilfast

Publicerad 2018-04-30
Sista ansökan: 2018-05-27

Webbyrå: Brandson AB i Stockholm