Våra tjänsterVacse AB (publ) är ett fastighetsbolag grundat 2009 och inriktat på långsiktigt ägande av samhällsfastigheter och social infrastruktur. Vacse är baserat i Stockholm och ägs av sju pensionsstiftelser knutna till svenska storföretag. Det totala fastighetsinnehavet uppgår till ca 4,8 miljarder kr per 31 december 2014. Läs mer på www.vacse.se.Aktuella tjänster:

Fastighetsförvaltare/ Förvaltare

Stockholm

Vacse AB

Publicerad 2019-10-21
Sista ansökan: Löpande

Webbyrå: Brandson AB i Stockholm