Våra tjänster

skolfastigheter_pms_logo

Uppsala Kommun Skolfastigheter AB som bildades 1 januari 2013 äger och förvaltar drygt 170 fastigheter inom Uppsala kommun för i huvudsak pedagogisk verksamhet. Vi ska förvärva, äga, i egen regi bygga och förvalta skolfastigheter på ett sådant sätt att det bidrar till barn och ungas utveckling och välbefinnande samt skapar mervärde för Skolfastigheters ägare.Aktuella tjänster:

Fastighetsförvaltare till växande fastighetsbolag

Uppsala

Uppsala kommun, Skolfastigheter AB

Publicerad 2018-09-05
Sista ansökan: 2018-09-25

Webbyrå: Brandson AB i Stockholm