Våra tjänsterUppsala kommun är nu inne i ett mycket expansivt skede i sin stadsutveckling. Kommunen ska växa med ca 50 000 invånare fram till 2030. Kommunen har ett rikt näringsliv med spetsföretag inom Life Science och ICT. Med Uppsala universitet och Sveriges Landsbruksuniversitet tar Uppsala en tätposition och är världsledande inom flera forskningsområden. Samtidigt är Uppsala en av Sveriges största lantbrukskommuner. Landsbygdens utveckling är därför också av stor betydelse för kommunens utveckling. Uppsala kommun positionerar sig som en ”spännande och växande stad” – en stad som är attraktiv för både medborgare och företag. Genom offensiv stads- och samhällsplanering skall en trivsam boende- och livsmiljö skapas.Aktuella tjänster:

Enhetschef fastighetsdrift

Uppsala

Uppsala Kommun

Publicerad 2019-02-11
Sista ansökan: 2019-02-28

Webbyrå: Brandson AB i Stockholm