Våra tjänster

Tullverket

Enheten för lokaler ingår i Administrationsavdelningen och ansvarar för Tullverkets lokalförsörjningsfrågor. Förhyrningarna består av kontor, specifika verksamhetslokaler samt disposition av fria lokaler. Lokalerna finns geografiskt över hela landet. Enheten styr, stödjer och utför arbetsuppgifter kopplat till anskaffning, förvaltning samt avveckling av lokaler.Aktuella tjänster:

Lokalspecialist

Stockholm

Tullverket

Publicerad 2018-06-26
Sista ansökan: 2018-08-05

Webbyrå: Brandson AB i Stockholm