Våra tjänsterTorkel Öste Fastighetskonsulter AB har i 27 år levererat pålitliga konsulttjänster inom lantmäteri och samhällsbyggnad till myndigheter, kommuner och företag. Hos oss arbetar lantmätare, exploateringsingenjörer, fastighetsvärderare och projektledare och vi har en gemensam ambition om att ha utvecklande, utmanande och roliga uppdrag i hela samhällsbyggnadssektorn, framför allt med inriktning på genomförandefrågor. Konsultprojekten omfattar infrastruktur, exploatering, naturreservatsbildning, fastighetsutveckling, avancerad fastighetsbildning och fastighetsvärdering. Företaget har kontor i Stockholm och Göteborg, men finns även representerat i Malmö, Eskilstuna, Sundsvall och Östersund.Aktuella tjänster:

Projektledare inom exploatering

Stockholm

Torkel Öste Fastighetskonsulter

Publicerad 2018-11-08
Sista ansökan: Löpande

Webbyrå: Brandson AB i Stockholm