Våra tjänsterTAM Asset Management förädlar och förvaltar fastighetstillgångar, i första hand tillgångar med förändrings- och utvecklingspotential. Vi tar det fullständiga förvaltnings- och förädlingsansvaret för ett helt bestånd eller enskilda fastigheter, vilket innefattar allt från hyresgästkontakter, uthyrning och marknadsföring till att optimera innehåll och projektleda större och mindre om-, till och nybyggnadsprojekt.

Grundstrategin är att skapa maximalt värde genom att ha full kontroll över både intäkter och kostnader genom en aktiv förvaltning, fokus på goda driftnetton och långsiktig värdeökning av tillgångarna genom förädling. Vi utnyttjar ofta specialistkompetenserna i våra övriga affärsområden, inte minst inom detaljplanearbete och place management/stadsutveckling samt utveckling och uthyrning av lokaler för detaljhandel och service. Allt för att kunna erbjuda ett skräddarsytt erbjudande för varje uppdrag.Aktuella tjänster:

Uthyrningsansvarig

Stockholm

Tam Asset Management

Publicerad 2019-09-04
Sista ansökan: 2019-10-4

Webbyrå: Brandson AB i Stockholm