Våra tjänster

SVPH

Sällskapet Vänner till Pauvres Honteux (SVPH) är en ideell förening som är verksam sedan 1862. I våra anläggningar tillhandahåller vi seniorboende och s.k. särskild boende. SVPH äger och förvaltar sina fastigheter. De fyra anläggningarna är belägna i Nockeby och i Fredhäll. Byggnaderna är mycket väl underhållna, har en total area om ca 66 000 kvm innehållande ca 700 lägenheter och har ett marknadsvärde om 800 msek.Aktuella tjänster:

Fastighetschef

Stockholm

Sällskapet Vänner till Pauvres Honteux, SVPH

Publicerad 2018-06-18
Sista ansökan: Löpande

Webbyrå: Brandson AB i Stockholm