Våra tjänsterSveriges Allmännytta (tidigare SABO) är en branschorganisation för allmännyttiga bostadsföretag. Vi ger medlemsstöd i form av utbildning, strategisk, teknisk, ekonomisk och juridisk rådgivning samt driver sakfrågor relaterade till allmännyttiga bostäder. Sveriges Allmännytta är också en intresseförening som driver påverkansarbete. Vi bistår våra medlemmar så att de kan vara långsiktiga och konkurrenskraftiga aktörer på bostadsmarknaden. På så sätt bidrar vi gemensamt till en hållbar utveckling; ekonomiskt, miljömässigt och socialt.

www.sverigesallmannytta.seAktuella tjänster:

Expert Planerat underhåll

Stockholm

Sveriges Allmännytta

Publicerad 2019-07-18
Sista ansökan: 2019-08-27

Webbyrå: Brandson AB i Stockholm