Våra tjänsterSvenska kyrkans församlingar i Strängnäs stift har för sin verksamhet cirka 1100 byggnader med tillhörande mark, varav 195 kyrkor. Byggnaderna ägs och förvaltas på lokal nivå av församlingar och pastorat. Strängnäs stift vill stödja församlingarna till ett långsiktigt och hållbart innehav och förvaltning av fastigheter.Aktuella tjänster:


Webbyrå: Brandson AB i Stockholm