Våra tjänsterGustaf Vasa Församlings Fastighetssamverkan Norr AB är ett nystartat bolag inom Svenska kyrkan. FSN är de första inom Svenska kyrkan att bedriva internkonsultorganisation åt lokala enheter som församlingar och pastorat. Vår målsättning är att leverera heltäckande fastighetsförvaltning- och projektledarkompetens åt våra kunder, så att kulturarvet bevaras och övriga fastigheter nyttjas så ändamålsenligt som möjligt för den kyrkliga verksamheten. Idag genomför vi uppdrag åt ca 20 församlingar i både innerstaden och stor-Stockholm. Beståndet består såväl av kyrkor med kulturhistoriskt värde som församlingshus och bostäder. Svenska kyrkan äger ca 25 000 byggnader vilket gör oss till en av landets största fastighetsägare och förvaltar ca 3 400 kyrkor.

Läs gärna mer på https://www.svenskakyrkan.se/gustafvasa/fsnAktuella tjänster:

Fastighetsförvaltare

Stockholm

Gustaf Vasa Församlings Fastighetssamverkan Norr AB

Publicerad 2019-03-05
Sista ansökan: 2019-03-31

Projektledare

Stockholm

Gustaf Vasa Församlings Fastighetssamverkan Norr AB

Publicerad 2019-03-05
Sista ansökan: 2019-03-31

Webbyrå: Brandson AB i Stockholm