Våra tjänsterSVENSKA HUS bedriver fastighetsverksamhet i Göteborg, Stockholm och Skåne. Vi förvärvar fastigheter med utvecklingspotential, utvecklar projekt och förvaltar med långsiktigt och hållbart perspektiv. Hyresvärdet 2016 uppgick till ca 500 Mkr, fastighetsbeståndet består av cirka 160 fastigheter till ett marknadsvärde på drygt 5 Mdr. Vi har regionkontor i samtliga tre regioner, huvudkontoret ligger i Göteborg och vi har totalt 45 anställda. I Skåne finns, förutom regionkontoret i Malmö, områdeskontor i Landskrona och Hässleholm.  Svenska Hus är ett familjeägt bolag och en del av koncernen Gullringsbo Egendomar. Övriga bolag i gruppen är MVB, Forestry, Wangeskog Hyrcenter, Torslanda Entreprenad, Novi Real Estate och Munkbron Finans.Aktuella tjänster:

Förvaltare Bostad

Stockholm

Svenska Hus

Publicerad 2019-03-29
Sista ansökan: Löpande

Webbyrå: Brandson AB i Stockholm