Våra tjänsterSvensk Handel är en arbetsgivarorganisation som driver handelns frågor för parti-, detalj- och e-handeln. Vi arbetar för att förbättra villkoren för ca 10 000 handlare i Sverige. Vårt huvudkontor är beläget i Stockholms City i en egenägd fastighet med både kontors- och butikslokaler. Förutom Svensk Handels egen verksamhet hyrs kontorslokaler ut till 10 hyresgäster. För de ca 200 personer som arbetar i kontorslokalerna tillhandahålls Facility Management med allt från städning till receptions- och konferensservice. Svensk Handel har ca 70 anställda i Stockholm och ca 30 anställda fördelat på sju kontor i landet från Malmö i söder till Umeå i norr.Aktuella tjänster:

Lokalansvarig Facility Manager

Stockholm

Svensk Handel

Publicerad 2019-11-28
Sista ansökan: 2019-12-29

Webbyrå: Brandson AB i Stockholm