Våra tjänsterStrateg Analys är ett företag som kartlägger den kommersiella kontorsmarknaden i de större städerna i Sverige. Vi analyserar kontorsbeståndet, efterfrågan, hyresutvecklingen och nyproduktionen. Vi belyser viktiga faktorer som exempelvis ekonomi och sysselsättning i kontorsbranscherna. Våra prognoser ger sedan ett svar på en trolig utveckling av marknadens framtida förlopp vad gäller vakansgrader, hyror och nyproduktionens omfattning. Vi har mycket god täckning av beståndet men våra geografiska gränser utökas ständigt och vi får allt fler kunder. Strateg Analys tillhör DOCUnordic familjen. DOCUnordic förädlar och säljer händelsebaserad B2B-information inom sektorerna bygg och fastighet under bland annat varumärkena Byggfakta, Sverige Bygger och CityMark. DOCUnordic är verksam i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Vi är idag ca 420 anställda och omsätter ca 600 miljoner Sek.Aktuella tjänster:

Junior marknadsanalytiker

Stockholm

CityMark & Strateg Analys

Publicerad 2019-08-23
Sista ansökan: Löpande

Webbyrå: Brandson AB i Stockholm