Våra tjänsterSLSO är en vårdorganisation inom SLL där fastighetsenheten är ett verksamhetsstöd till våra enheter och ledning. Vårt huvudkontor är lokaliserat i moderna nybyggda lokaler på Solnavägen 1E vid Torsplan. Fastighetsenheten består i dag av 8 personer. Vi använder Landlord som administrativt stöd. Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med alla möjliga bakgrunder och förutsättningar.

SLSO är en av Sveriges största vårdgivare. SLSO är en del av Stockholms läns landsting och har verksamhet inom merparten av länets kommuner och stadsdelar. Vi bedriver vård inom områdena psykiatri, primärvård, geriatrik, ASIH, somatisk specialistvård, habilitering och hjälpmedel.

Tillsammans är vi drygt 11 500 medarbetare. I samverkan med Karolinska Institutet bedriver SLSO forskning och utbildning inom allmänmedicin, psykiatri, beroendevård, barn- och ungdomspsykiatri och folkhälsa.Aktuella tjänster:

Juridikkunnig hyresförhandlare

Stockholm

SLSO

Publicerad 2018-10-26
Sista ansökan: Löpande

Webbyrå: Brandson AB i Stockholm