Våra tjänsterStockholm Vatten och Avfall är en samhällsbyggare i framkant som driver och utvecklar vatten- och avfallstjänster med miljöfokus. Varje dag, året runt förser vi 1,4 miljoner stockholmare med rent och gott kranvatten, renar avloppsvatten och ser till att avfallet tas om hand. Tillsammans med invånare, företag och andra intressenter arbetar vi för att Stockholm ska bli världens mest hållbara stad.Aktuella tjänster:

Driftledare Produktion

Stockholm

Stockholm Vatten och Avfall

Publicerad 2019-05-08
Sista ansökan: 2019-05-26

Webbyrå: Brandson AB i Stockholm