Våra tjänsterStenvalvet är ett av de ledande bolagen i Sverige inom ägande, förvaltning och utveckling av samhällsfastigheter. Totalt 102 fastigheter med en area av 490 000 till ett sammanlagt marknadsvärde om cirka 6 900 miljoner kronor. I våra fastigheter bedrivs samhällsservice inom områden som äldreboende, rättsväsende, vård, skola m.m. och det är företrädesvis staten, kommuner och landsting som är hyresgäster och utförare. Staten står för cirka 45%, kommun och landsting står för cirka 38% och övriga utförare av samhällsservice för 17% av hyresintäkterna.Aktuella tjänster:

Energicontroller

Eskilstuna

Stenvalvet

Publicerad 2019-10-31
Sista ansökan: Löpande

Fastighetsförvaltare

Jönköping

Stenvalvet

Publicerad 2019-10-18
Sista ansökan: Löpande

Webbyrå: Brandson AB i Stockholm