Våra tjänsterUtveckla kulturarvet med oss!

Att förvalta Sveriges kulturarv innebär att bevara byggnaders själ och karaktär, men också att anpassa dem till dagens behov och besökare. Fastigheterna finns över hela landet, från norr till söder och till och med ut över världen genom att vi också förvaltar Sveriges ambassader i utlandet. Det gör att vi behöver ha många kompletterande kompetenser.

Att arbeta med att förvalta Sveriges kulturarv innebär att vara varsam om byggnaders själ och karaktär men också att anpassa och utveckla dem för framtiden. Vi är idag cirka 370 anställda på kontor runt om i Sverige. Här finns bland annat fastighetschefer, fastighetsförvaltare, driftledare, förvaltningstekniker, fastighetsutvecklare, administratörer, projektledare och flera andra specialister.Aktuella tjänster:

Driftchef

Stockholm

Statens fastighetsverk

Publicerad 2019-04-16
Sista ansökan: 2019-05-06

Fastighetsrättslig Specialist

Stockholm

Statens fastighetsverk

Publicerad 2019-04-05
Sista ansökan: 2019-05-02

Fastighetsjurist

Stockholm

Statens fastighetsverk

Publicerad 2019-04-05
Sista ansökan: 2019-05-02

Kvalificerad assistent

Stockholm

Statens fastighetsverk

Publicerad 2019-04-03
Sista ansökan: 2019-04-28

Teknisk Förvaltare

Stockholm

Statens fastighetsverk

Publicerad 2019-04-03
Sista ansökan: 2019-04-28

Drifttekniker Teatrarna

Stockholm

Statens Fastighetsverk

Publicerad 2019-04-01
Sista ansökan: 2019-04-30

Webbyrå: Brandson AB i Stockholm