Våra tjänster

Specialfastigheter

Specialfastigheter äger fastigheter för speciella ändamål, till exempel försvarsfastigheter, kriminalvårdsfastigheter, polisfastigheter och vårdhem för unga. Våra kunders behov och krav styr våra satsningar. Vi ska aktivt bidra till att långsiktigt stödja våra hyresgästers verksamhet. Specialfastigheter ägs av svenska staten och förvaltas genom finansdepartementet. Fastighetsinnehavet har en lokalarea på drygt 1,1 miljoner kvadratmeter. Marknadsvärdet uppgår till cirka 19 miljarder kronor.Aktuella tjänster:

Drifttekniker

Örebro

Specialfastigheter

Publicerad 2018-09-07
Sista ansökan: 2018-09-26

Projektchef

Sundsvall

Specialfastigheter

Publicerad 2018-07-09
Sista ansökan: 2018-08-26

Projektchef

Stockholm

Specialfastigheter

Publicerad 2018-07-09
Sista ansökan: 2018-08-26

Drifttekniker

Linköping

Specialfastigheter

Publicerad 2018-07-09
Sista ansökan: 2018-08-26

Webbyrå: Brandson AB i Stockholm