Våra tjänster

Sotenäsnostäder Logga

Sotenäsbostäder AB är ett allmännyttigt bostadsföretag, som ägs till 100% av Sotenäs kommun. Vi äger och förvaltar 1.115 lägenheter, 65 lokaler och 421 garage/carportar. Vi har lägenheter i Kungshamn, Smögen, Väjern, Hunnebostrand, Bovallstrand, Hovenäset och på Bohus Malmön. Mer information finner du på www.sotenasbostader.se.Aktuella tjänster:

Områdesansvarig fastighetsskötare

Västra Götaland

Sotenäsbostäder AB

Publicerad 2018-05-30
Sista ansökan: 2018-06-22

Webbyrå: Brandson AB i Stockholm