Våra tjänsterSlussgården äger och förvaltar drygt 55 000 kvm kontors- och butikslokaler vid Slussen, i city och på Lidingö.
Slussgården ingår i koncernen SKL Fastigheter och Service AB som levererar kontorsnära service och konferensmanagement för SKL och andra kunder. SKL Fastigheter och Service AB är ett helägt dotterbolag till SKL Företag AB som ingår i Sveriges Kommuner och Landsting.Aktuella tjänster:

Drifttekniker

Stockholm

SKL Fastigheter och Service

Publicerad 2019-01-08
Sista ansökan: Löpande

Webbyrå: Brandson AB i Stockholm