Våra tjänsterSlättö Förvaltning är en långsiktig ägare och utvecklare av nyproducerade hyresbostäder i tillväxtorter.

Bolaget äger per utgången av det tredje kvartalet 2015 nyproducerade hyresrätter och projekt, som vid färdigställande uppgår till ett samlat värde om drygt 2.500 Mkr. Portföljen omsluter 1.432 lägenheter uppgående till totalt knappt 80.000 kvm bostadsarea. Knappt en tredjedel av beståndet är under förvaltning, resterande del är under utveckling med färdigställande under 2016 och 2017. Man har en etablerad närvaro i kommunerna Karlstad, Knivsta, Linköping, Norrköping, Umeå, Upplands-Bro och Örebro.Aktuella tjänster:

Projektutvecklare

Malmö

Slättö

Publicerad 2019-09-02
Sista ansökan: Löpande

Webbyrå: Brandson AB i Stockholm