Våra tjänster

sisab

Om SISAB

Skolfastigheter i Stockholm AB är ett kommunalt bolag som äger och förvaltar merparten av Stockholms förskolor, grundskolor och gymnasieskolor. Vår målsättning är att erbjuda sunda, trevliga och ändamålsenliga utbildningsmiljöer.

SISAB har 590 förskolor, grundskolor och gymnasier i Stockholm, från Kista i norr till Farsta i söder. Totalt äger och förvaltar vi 1,8 miljoner kvadratmeter, där mer än hundratusen människor vistas dagligen. Det skulle behövas 106 hötorgshus för att rymma alla våra skolor.

Förutom drift och underhåll av fastigheterna arbetar SISAB med omfattande om- och tillbyggnationer samt vissa nybyggnationer.

Största delen av våra fastigheter hyrs av Stockholms stad. Cirka 16 % hyrs ut för andra ändamål, bl.a. till friskolor, bostäder, parkeringsgarage och kommersiella lokaler.

SISAB är den självklara utbildningsvärden.Aktuella tjänster:

Projektansvarig

Stockholm

SISAB

Publicerad 2018-06-07
Sista ansökan: Löpande

Projektansvarig tidiga skeden

Stockholm

SISAB

Publicerad 2018-06-04
Sista ansökan: Löpande

Redovisningsekonom, ansvar för fastighetsmoms

Stockholm

SISAB, Skolfastigheter i Stockholm AB

Publicerad 2018-05-30
Sista ansökan: 2018-06-30

Webbyrå: Brandson AB i Stockholm