Våra tjänsterOm SISAB

Skolfastigheter i Stockholm AB är ett kommunalt bolag som äger och förvaltar merparten av Stockholms förskolor, grundskolor och gymnasieskolor. Vår målsättning är att erbjuda sunda, trevliga och ändamålsenliga utbildningsmiljöer.

SISAB har 590 förskolor, grundskolor och gymnasier i Stockholm, från Kista i norr till Farsta i söder. Totalt äger och förvaltar vi 1,8 miljoner kvadratmeter, där mer än hundratusen människor vistas dagligen. Det skulle behövas 106 hötorgshus för att rymma alla våra skolor.

Förutom drift och underhåll av fastigheterna arbetar SISAB med omfattande om- och tillbyggnationer samt vissa nybyggnationer.

Största delen av våra fastigheter hyrs av Stockholms stad. Cirka 16 % hyrs ut för andra ändamål, bl.a. till friskolor, bostäder, parkeringsgarage och kommersiella lokaler.

SISAB är den självklara utbildningsvärden.Aktuella tjänster:

Fastighetsförvaltare

Stockholm

SISAB

Publicerad 2019-05-20
Sista ansökan: Löpande

Driftledare Larm & säkerhet

Stockholm

SISAB

Publicerad 2019-05-20
Sista ansökan: 2019-06-09

Fastighetsvärd

Stockholm

SISAB

Publicerad 2019-04-08
Sista ansökan: Löpande

Projektansvarig SISAB

Stockholm

SISAB

Publicerad 2019-04-05
Sista ansökan: Löpande

Fastighetsvärd

Stockholm

SISAB

Publicerad 2019-01-28
Sista ansökan: Löpande

Upphandlare

Stockholm

SISAB Skolfastigheter AB

Publicerad 2019-01-24
Sista ansökan: Löpande

Projektledare

Stockholm

SISAB

Publicerad 2019-01-22
Sista ansökan: Löpande

Webbyrå: Brandson AB i Stockholm