Våra tjänster

SigtunaHem

SigtunaHem är ett kreativt och modernt bostadsföretag som äger och förvaltar 4 600 lägenheter med hyresrätt i Sigtuna kommun. SigtunaHems främsta uppgift är

att utveckla trygga och trivsamma boendemiljöer med hög servicegrad. Vår vision sammanfattas med orden – Sveriges mest nöjda hyresgäster. Till våra 9 000 hyresgästers tjänst står ett 80-tal kompetenta och engagerade medarbetare. Vi bygger nya bostäder i attraktiva lägen. Vi bygger för såväl gammal som ung. Vi bygger om för att möta olika hyresgästers förväntningar med stor valfrihet. Vi levererar värdegrundsbaserad service – och boende med omtanke.Aktuella tjänster:

Markchef

Sigtuna

SigtunaHem

Publicerad 2018-08-27
Sista ansökan: Löpande

Webbyrå: Brandson AB i Stockholm