Våra tjänsterSerafim Fastigheter förvärvar förvaltningsfastigheter och råmark för utveckling till byggrätter samt för egen löpande förvaltning inom Stockholms län med omnejd.

Bolaget är privatägt och ingår i Serafimgruppen. Inom Serafim Fastigheter råder stark entreprenörsanda med ett opportunistiskt och affärsmässigt arbetssätt. Bolaget har ett tydligt fokus på tillväxt, tillsammans med långsiktighet och sund riskhantering.

Bolaget startade verksamheten år 2011 med att genomföra ett par investeringar i bostadsprojekt tillsammans med etablerade aktörer. År 2013 gjorde bolaget sina första egna bostadsprojekt där man initialt förvärvade en hyresfastighet i Stockholm där ombildning till bostadsrätter genomfördes.

Därefter har projektportföljen utvecklats för att idag innehålla flertalet förvaltningsflödesfastigheter med fokus på att utveckla långsiktiga kassaflöden samt driva utvecklingsprojekt på respektive fastighet för att skapa värde över tid tillsammans med investerare och samarbetspartners.Aktuella tjänster:

Förvaltare

Stockholm

Serafim Fastigheter

Publicerad 2020-01-24
Sista ansökan: 2020-03-13

Webbyrå: Brandson AB i Stockholm