Våra tjänsterSäfflebostäder AB är ett kommunalt helägt bolag med 1300 lägenheter och 100 kommersiella lokaler. Bolaget förvaltar cirka 220 000 kvadratmeter area, varav drygt hälften är förvaltningsuppdrag för kommunens skolor, förskolor, äldreboende och förvaltningsbyggnader samt för industri- och kommersiella lokaler till andra bolag i kommunkoncernen.Aktuella tjänster:

VD

Värmland, Västra Götaland

Säfflebostäder AB

Publicerad 2019-04-10
Sista ansökan: 2019-04-28

Webbyrå: Brandson AB i Stockholm