Våra tjänsterSABO, Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag, är bransch- och intresseorganisation för 300 allmännyttiga bostadsföretag. SABO bistår sina medlemmar så att de kan vara långsiktiga och konkurrenskraftiga aktörer på bostadsmarknaden. På så sätt bidrar vi gemensamt till en hållbar utveckling, ekonomiskt, miljömässigt och socialt. Bransch-organisationen SABO ska ge stöd och service i det dagliga arbetet genom att erbjuda rådgivning, konsultstöd, utbildningar, nätverk och information.

Intresseorganisationen SABO ska verka för att ge sina medlemmar goda arbetsförutsättningar genom nationell och internationell omvärldsbevakning, opinionsbildning och branschsamarbeten. Vi är ca 50 medarbetare på SABO och omsätter ca 100 miljoner kronor per år.

Tillsammans äger och förvaltar SABOs 302 medlemmar mer än 800 000 bostäder. SABO-företagens samlade lokalyta uppgår till 8,4 miljoner kvadratmeter. SABO-företagen omsätter 61 miljarder kronor per år och har ca 12 000 anställda.

www.sabo.seAktuella tjänster:

Energiexpert

Stockholm

SABO

Publicerad 2019-02-21
Sista ansökan: 2019-03-24

Webbyrå: Brandson AB i Stockholm