Våra tjänster

Koncernlogotyp_färg

En stor del av landstingets administrativa resurser finns tillgängliga genom Lednings- och verksamhetsstöd. Här finns kvalificerat stöd inom ekonomi, upphandling/avtal, HR, utbildning, utveckling, it, information/kommunikation, miljö samt vårdrelaterande administration. Lednings- och verksamhetsstöds uppdrag bestäms till stor del via överenskommelser med koncernstab och divisioner.

Facility management (FM) avser managering (strategisk ledning och styrning) av de resurser och tjänster som krävs för att en facilitet (byggnad eller fastighet) ska fungera effektivt. FM-tjänsterna delas in i ”hårda” FM-tjänster exempelvis bygg och fastighetsdrift, energioptimering och ”mjuka” FM-tjänster som till exempel lokalförvaltning och serviceenhet.Aktuella tjänster:

Byggprojektchefer till Framtidsbygget

Gävleborg, Hudiksvall

Region Gävleborg

Publicerad 2018-09-10
Sista ansökan: 2018-10-07

Webbyrå: Brandson AB i Stockholm