Våra tjänsterPRIMÄR Fastighetsförvaltning AB är ett entreprenadföretag med inriktning på fastighetsförvaltning, som erbjuder sina tjänster och produkter till privata och offentliga ägare av fastigheter. PRIMÄR vårdar dagligen, hyresfastigheter, parkeringshus, industrilokaler och kontorslokaler, köpcentra, butiker, parker och hållplatser etc.

PRIMÄR har sedan starten 1987 vuxit och är idag ett av Sveriges största förvaltnings- och fastighetsserviceföretag och är i stark utveckling. PRIMÄR har präglats av hög förändringstakt och förmågan att hitta nya möjligheter och därmed kontinuerligt flyttat fram positionerna. Vi har etablerat oss inom nya tjänsteområden och på nya orter och finns nu spridda över hela landet.Aktuella tjänster:

Teknisk förvaltare

Stockholm

PRIMÄR Fastighetsförvaltning AB

Publicerad 2018-11-26
Sista ansökan: 2018-12-16

Webbyrå: Brandson AB i Stockholm