Våra tjänsterI Lund är vi en av de största privata fastighetsägarna med ett bestånd som består av cirka 50 000 kvm fördelat på hälften bostäder och hälften kommersiella objekt. Vi har i dagsläget cirka 300 lägenheter och 100 kommersiella lokaler i Lund. Även i Landskrona är vi är en av de största privata fastighetsägarna. Vi äger fastigheter med drygt 800 lägenheter och kommersiella lokaler. Härutöver har vi ett större jordbruksområde i Löddesborg, ca 600 hektar mark, med bostäder och lokaler. Läs gärna mer på https://www.paulssons.se/Aktuella tjänster:

VD

Lund

Paulssons Fastigheter

Publicerad 2019-05-06
Sista ansökan: Löpande

Webbyrå: Brandson AB i Stockholm