Våra tjänster

15657718-44829534

Panreal är en oberoende, partnerägd fastighetsrådgivare. Vi erbjuder strategisk transaktionsrådgivning åt lokala, rikstäckande samt internationella investerare och fastighetsägare vid alla typer av kommersiella fastighetsaffärer inom Sverige. Vi åtar oss allt från enskilda fastighetsaffärer till stora bolags- och portföljtransaktioner och erbjuder rådgivning under transaktionsprocessens alla steg – från analys och värdering till försäljning, förvärv och sale and lease back.

Vår största ambition är att genom bästa tänkbara transaktionsrådgivning skapa goda och långsiktiga relationer med våra kunder. Vi arbetar för svenska och internationella bygg- och fastighetsbolag, fonder, institutioner och enskilda privata fastighetsägare.

Vårt främsta marknadsområde är västra och södra Sverige men vi har även framgångsrika erfarenheter av att förmedla enskilda fastigheter och fastighetsportföljer i andra delar av Sverige. Genom ett utvecklat och nära samarbete med andra rådgivare i Sverige kompletterar vi vår kompetens och geografiska täckning ytterligare.Aktuella tjänster:

Associate

Göteborg

Panreal

Publicerad 2018-10-09
Sista ansökan: 2018-11-08

Webbyrå: Brandson AB i Stockholm